AG HALY

montované haly, obloukové haly, ocelové haly

AG HALY

Program bydlení

 

 

 

 

Rodinné bydlení v domech nové generace představuje nový přístup a náhled k prostoru, který nás obklopuje. Oblouková samonosná konstrukce je přirozeným tvarem od nepaměti. Již v raném stavitelství se objevují kruhové a obloukové stavby, využívající přirozené statické vlastnosti kruhů a kleneb, a tyto trendy putují více či méně celou epochou lidského konání směřující k potřebě člověka mít střechu nad hlavou. Také naše firma do budoucna připravuje rodinné domy s obloukovou střechou, která ušetří investorům jednak finance na jeho pořízení, ale také sníží provozní náklady.

 

 

V současné době a zvláště v souvislosti s fenoménem developerského pojetí výstavby obytných sídlišť a zón se pomalu vytrácí nějaký burcující prvek, který by rozbil jednotnost a pomalu skličující fádnost nových rodinných domů. Nové vily, rodinné domky a obytná sídla, které se nyní na trhu prosazují, nejsou nikterak špatným architektonickým či stavitelskými díly. Chyba nastane tehdy, když se nakumulují na malém prostoru bývalého pole a u každého z nich se pouze zamění barva fasády a rámů oken a probarvenost betonové či keramické krytiny. Stále to však zůstává onen dům s rovnými stěnami do úrovně prvního či druhého podlaží, které ohraničuje sedlová nebo valbová střecha. Podíváme se na uliční zástavbu v takovém sídlišti za 5 či 10 let (až pestrost barev fasády a střechy vybledne), na žádném z nich se nám zrak nezastaví, ani jeden nás ničím nezaujme, nevyprovokuje nás k zamyšlení. Ten burcující postoj, který každý nutně zaujímá při pohledu na dejme tomu Tančící dům na nábřeží, to přemýšlení, kdo tu bydlí, ten se zajisté objeví při pohledu na obloukový rodinný dům AG z dílny naší stavební firmy.

 

 

Naše stavební společnost staví obloukové objekty, které se zejména v komerční a průmyslové sféře objevují od začátku 90. let minulého století. Pomocí americké technologie "factory on wheels" vyrábí přímo na stavbě samonosný obloukový prvek s již hotovou bezúdržbovou úpravou povrchu.

 

 

Vezměme nyní všechny vlastnosti tohoto stavebního elementu a využijme jej na objekt pro bydlení. Strohý a opakující se prvek válcové ocelové plochy vystřídejme jinou stavební technologií, jako je cihla a sklo, a vše zkomponujme v jeden akordický celek. Stojí před námi stavba, úplně odlišná od ostatních, přímo kráčející do nového tisíciletí.

 

 

 

 

Všimněte se … je jiná.
Tady bydlím já.

 


Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku   AG HALY > Program bydlení